Příspěvky: Jak a kolik platit?


Vážení členové,

Výkonný výbor Rugby Klub Petrovice se na svém jednání dne 20.června usnesl ve věci navýšení plateb
členských příspěvků od soutěžního ročníku 2022/2023.

Nové sazby členských příspěvků členů Rugby Klub Petrovice platné od sezóny podzim 2022:

 • Kategorie U4 – 2.000,- Kč/rok, či 2x 1.000,- Kč půlročně
 • Kategorie U6 – 5.100,- Kč/rok, či 2x 2.550,- Kč půlročně
 • Kategorie U8, U10, U12, U14 a U15 dívky – 7.100,- Kč/rok, či 2x 3.550,- Kč půlročně
 • Kategorie U16, U18, U18 juniorky, ženy, muži – 7.400,- Kč/rok, či 2x 3.700,- Kč půlročně
 • Členové skupiny Touch Rugby – 4.000,- Kč/rok, či 2x 2.000,- Kč půlročně
 • Veteráni a ostatní členové z.s. Rugby Klub Petrovice – 2.000,- Kč/rok, či 2x 1.000,- Kč půlročně

Slevy:

 • Hráči dojíždějící na tréninky a další akce z větší vzdálenosti (tj. ti, co nemají stálé bydliště na
  území hl.m. Prahy či v okresech Praha východ a Praha západ) – 2.400,- Kč/rok či 2x 1.200,- kč
  půlročně.
 • Pokud jsou v klubu sourozenci do 18 let, pak při dvou sourozencích platí sleva 25% ze
  základního členského příspěvku na každé dítě, při třech a více sourozencích platí sleva 33% za každé dítě
 • Všechny ostatní slevy (sociální případy, studenti ze sociálně slabších rodin apod.) budou řešeny Výkonným výborem klubu individuálně na základě žádosti člena klubu ev. v případě nezletilých zákonného zástupce člena klubu potvrzené vedoucím dané kategorie.

Součástí sazby členského příspěvku je kromě výhod využívat areál hřiště RK Petrovice a dalších výhod
vyplývajících ze stanov spolku také licenční poplatek hráč ČSRU.

Aktivní trenéři mládežnických kategorií jsou osvobozeni od placení členských příspěvků za svou osobu a od placení členských příspěvků za jedno své dítě, pokud takové v mládežnických kategoriích mají. Podmínkou je absolvování minimálně licence C v daném soutěžním ročníku a účast minimálně na 75% akcí (tréninky, turnaje, zápasy).

Příspěvky můžete zaplatit na účet klubu vedeného u České spořitelny, číslo účtu 5482306389/0800. Do popisu je třeba uvést jméno a příjmení a kategorii člena klubu, za kterého se příspěvek platí, variabilní symbol  = prvních šest čísel rodného čísla.

Například platba za Jana Nováka, kategorie U16, datum narození 5.6.2008 … částka: 7.400 Kč za rok, VS: 050608, do popisu platby uvedeno U16JanNovak.

Příspěvky můžete uhradit najednou, nebo ve dvou splátkách vždy za půl roku (za jarní část sezóny (leden – červen ) uhraďte příspěvky nejpozději do konce března, za podzimní část sezóny (září – prosinec) uhraďte příspěvky nejpozději do konce září).


Muži 7.400 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

Ženy 7.400 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

U18 7.400 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800


U16 7.400 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

U14 7.100 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

U12 7.100 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

U10 7.100 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800


U8 7.100 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

U6 5.100 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

U4 2.000 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

Veteráni 2.000 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

Členové 2.000 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800