Valná hromada klubu

  • 31.10.2022

Zveme členy na Valnou hromadu klubu, která se bude konat ve čtvrtek 1. prosince 2022 v klubovně na hřišti.

Program VH:

  1. Registrace (18:00)
  2. Zahájení
  3. Schválení programu
  4. Slovo prezidenta
  5. Výroční zpráva
  6. Diskuze
  7. Závěr

KF