Valná hromada RK Petrovice

 • 11.1.2020

Ve středu 20. února 2020 se bude konat každoroční valná hromada klubu. Přinášíme informace o průběhu VH. Registrace účastníků v 18:45. Začátek valné hromady v 19:00 hod.

Místo konání

 • Klubovna RK Petrovice, Grammova 2, Praha 10

Čas konání

 • Registrace od 18.45
 • Začátek VH v 19.00

Program VH

 1. Zahájení a schválení programu schůze
 2. Volba členů volební komise a mandátové komise
 3. Zpráva jednotlivých kategorií za rok 2019
 4. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2019
 5. Návrh finančního zajištění klubu na rok 2020
 6. Diskuze
 7. Volba členů výboru na další funkční období, volí se tito členové:
  Prezident spolku
  Tajemník pro technicko hospodářské-zabezpečení provozu
  Sportovní ředitel
  Člen výkonného výboru
  Člen výkonného výboru
 8. Usnesení a závěr – cca 21.00

Volební právo mají všichni řádní členové klubu dle platných stanov (od 18-ti let nebo od 14-ti let s písemným souhlasem zákonných zástupců). Přihlášky kandidátů na jednotlivé pozice VV do 19.00 Zváni jsou všichni, kteří mají zájem o budoucnost klubu.

Za RK Petrovice,
Jana Stupková, sekretář klubu