Změna v výši členských příspěvků

  • 20.7.2019

Vážení členové RK Petrovice,

výkonný výbor klubu na svém jednání dne 28.6.2019 rozhodl o sazbě členských příspěvků na sezónu 2019/2020 a to následovně :

Kategorie U6 – 4.000,- Kč/rok.

Old boys, Touch, a ostatní nehrající členové – 2.000,- Kč/rok.

Všechny ostatní kategorie (tedy U8,U10,U12,U14,U16,U18,U19,juniorky,ženy,muži) – 5.000,- Kč/rok.

V platnosti zůstávají následující slevy:

Aktivní trenéři mládežnických kategorií jsou osvobozeni od  placení členských příspěvků za svou osobu a od placení členských příspěvků za jedno své dítě pokud takové v mládežnických kategoriích mají. – podmínkou je absolvování minimálně licence C v daném soutěžním ročníku a účast minimálně na 75% akcí (tréninky, turnaje, zápasy) – kontroluje vždy vedoucí kategorie.

Rodiče mající více dětí v mládežnických kategoriích mají následující slevy : při dvou dětech slevu 25% na každé dítě, při třech a více dětech slevu 33% na každé dítě.

Všechny ostatní slevy (sociální případy, studenti ze sociálně slabších rodin apod.) budou řešeny Výkonným výborem klubu individuálně na základě žádosti člena klubu ev. v případě nezletilých zákonného zástupce člena klubu potvrzené vedoucím dané kategorie.

Členský příspěvek je možno platit půlročně se splatností do 30.9. na podzimní sezónu a 31.3. na sezónu jarní.

Příspěvky prosím hraďte na nový účet klubu u České spořitelny, číslo účtu 5482306389/0800. Do popisu je třeba uvést jméno a příjmení a kategorii člena klubu za kterého s příspěvek platí, variabilní symbol  = prvních šest čísel rodného čísla.

Děkujeme,

vedení klubu RKP