Členské příspěvky 2022/2023 – navýšení

  • 28.7.2022

Vážení členové/členky/hráči/hráčky/rodiče,

Výkonný výbor Rugby Klub Petrovice se na svém jednání dne 20.června usnesl ve věci navýšení plateb
členských příspěvků od soutěžního ročníku 2022/2023.

Nové sazby členských příspěvků členů Rugby Klub Petrovice platné od sezóny podzim 2022.
Kategorie U4 – 2.000,- Kč/rok, či 2x 1.000,- Kč půlročně
Kategorie U6 – 5.100,- Kč/rok, či 2x 2.550,- Kč půlročně
Kategorie U8, U10, U12, U14 a U15 dívky – 7.100,- Kč/rok, či 2 x 3.550,- Kč půlročně
Kategorie U16, U18, U18 juniorky, ženy, muži – 7.400,- Kč/rok, či 2 x 3.700,- Kč půlročně
Členové skupiny Touch Rugby – 4.000,- Kč/rok, či 2x 2.000,- Kč půlročně
Old Boys a ostatní členové z.s. Rugby Klub Petrovice – 2.000,- Kč/rok, či 2 x 1.000,- Kč půlročně

Slevy:
– Hráči dojíždějící na tréninky a další akce z větší vzdálenosti (tj. ti, co nemají stálé bydliště na
území hl.m. Prahy či v okresech Praha východ a Praha západ) – 2.400,- Kč/rok či 2x 1.200,- Kč
půlročně.
– Pokud jsou v klubu sourozenci do 18 let, pak při dvou sourozencích platí sleva 25% ze
základního členského příspěvku na každé dítě, při třech a více sourozencích platí sleva 33% za
každé dítě.
– U hráčů ze sociálně slabých rodin řeší slevu výkonný výbor spolku individuálně na základě
písemné žádosti.

Součástí sazby členského příspěvku je kromě výhod využívat areál hřiště RK Petrovice a dalších výhod
vyplývajících ze stanov spolku také licenční poplatek hráč ČSRU.

Platby členských příspěvků jsou splatné vždy k 30.9. a 31.3. každého příslušného roku.

V Praze 26.07.2022

Výkonný výbor Rugby klub Petrovice, z.s.
Tomáš Pešír – prezident spolku
Michal Kadečka – člen VV spolku
Oto Petrášek – člen VV spolku