Členské příspěvky jaro 2021

  • 19.5.2021

Jarní sezóna se opět rozjela a my bychom Vás touto cestou rádi požádali o Vaši podporu prostřednictvím platby členských příspěvků.

Pro Vaši představu je aktuálně zaplaceno zhruba 60% členských příspěvků. Nejlépe jsou na tom kategorie U14 a U12 s takřka 90%.

Kromě nákladů na údržbu a správu sportovního areálu a nejnutnější administrativu je před dokončením rekonstrukce zázemí a plné zprovoznění 1. patra.

Hlavními zdroji příjmů našeho klubu jsou členské příspěvky a granty (město, Národní sportovní agentura). Sponzoring a dary tvoří menší část příjmů.

Na další období plánujeme zvětšení tréninkové plochy, vybudování venkovní posilovny a budování jednotné identity klubu.

Členové klubu se zaplacenými příspěvky budou mít slevu 10% na červencové příměstské tréninkové kempy s profesionálními zahraničními trenéry z RDJ Sports Development Rugby Academy.

V případě, že Vaši rodinu současná situace postihla do té míry, že úhrada jarních příspěvků není možná, prosíme, kontaktujte sportovního ředitele klubu Antonína Brabce, který žádost předá výkonnému výboru klubu k projednání.

 

Děkujeme za Vaši podporu

Tomáš Pešír
prezident RK Petrovice