Příspěvky: Jak a kolik platit?


Vážení členové,

od sezóny 2019/2020 je stanovena výše členských příspěvků na 5.000 Kč/rok. Pouze pro kategorii U6 byla výše příspěvků stanovena na 4.000 Kč/rok, pro kategorii OldBoys, Touch a nehrající člen na 2.000 Kč/rok.

Příspěvky můžete zaplatit na účet klubu vedeného u České spořitelny, číslo účtu 5482306389/0800. Do popisu je třeba uvést jméno a příjmení a kategorii člena klubu, za kterého se příspěvek platí, variabilní symbol  = prvních šest čísel rodného čísla.

Například platba za Jana Nováka, kategorie U16, datum narození 5.6.2007 … částka: 5.000 Kč za rok, VS: 050607, do popisu platby uvedeno U16JanNovak.

Příspěvky můžete uhradit najednou, nebo ve dvou splátkách vždy za půl roku (za jarní část sezóny (leden – červen ) uhraďte příspěvky nejpozději do konce března, za podzimní část sezóny (září – prosinec) uhraďte příspěvky nejpozději do konce září).

Rodiče mající více dětí v mládežnických kategoriích mají následující slevy: při dvou dětech slevu 25% na každé dítě, při třech a více dětech slevu 33% na každé dítě.

Aktivní trenéři mládežnických kategorií jsou osvobozeni od placení členských příspěvků za svou osobu a od placení členských příspěvků za jedno své dítě, pokud takové v mládežnických kategoriích mají. Podmínkou je absolvování minimálně licence C v daném soutěžním ročníku a účast minimálně na 75% akcí (tréninky, turnaje, zápasy).

Všechny ostatní slevy (sociální případy, studenti ze sociálně slabších rodin apod.) budou řešeny Výkonným výborem klubu individuálně na základě žádosti člena klubu ev. v případě nezletilých zákonného zástupce člena klubu potvrzené vedoucím dané kategorie.


Muži 5.000 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

Ženy 5.000 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

Old Boys 2.000 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800


U18 5.000 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

U16 5.000 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

U14 5.000 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

U12 5.000 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800


U10 5.000 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

U8 5.000 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

U6 4.000 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800

Člen nehraj. 2.000 Kč / rok

Číslo účtu: 5482306389/0800