Proběhla valná hromada klubu

Ve středu 15.2.2017 se v prostorách klubovny sešla valná hromada z.s. Rugby Klubu Petrovice.

Valná hromada, jako nejvyšší orgán spolku na svém jednání zvolila v souladu se stanovami spolku následující členy statutárního orgánu na další jednoleté období a to ve složení:

Prezident spolku: Tomáš Pešír
Tajemník pro technicko-hospodářské zabezpečení provozu: Václav Pešír
Tajemník pro sportovní a výkonnostní činnost: Pavel Hodan
Člen výkonného výboru: Lenka Franzová
Člen výkonného výboru: Oto Petrášek

Na jednání valné hromady také proběhlo zhodnocení sportovní činnosti klubu v uplynulém období a byly nastíněny sportovní a výkonnostní cíle na období další. Zprávy jednotlivých kategorií a sekcí spolku postupně přednesli Oto Petrášek (za kategorie U6-U14), Tomáš Chadim (za kategorii U16), František Pešl a Václav Amort (za kategorii U18), Pavel Hodan (za kategorie ženy a muži) a Martin Veselý (za sekci Old Boys). Byly vyzdvihnuty největší úspěchy klubu za minulý rok, což bylo zejména obhájení mistrovského titulu týmu žen v sedmičkovém ragby a mistrovský titul v kategorii U8, kdy jsme byli jediní v republice, kdo narušil hegemonii RC Říčany v mládežnickém ragby. Dalším velkým úspěchem je, že se začíná projevovat koncepční práce klubu v mládežnických kategoriích a to tím, že poprvé v historii klubu obsazujeme v sezóně 2016/2017 všechny oficiální soutěže ve všech mládežnických kategoriích od U6 až po U18 a navíc až na pár výjimek máme v týmech jen vlastní hráče.

Velkým a velmi diskutovaným tématem valné hromady byla neúčast mužů v oficiální soutěži patnáctkového ragby. Všichni zúčastnění ústy prezidenta spolku vyjádřili připravenost klubu zapojit se do oficiální soutěže mužů po stabilizaci kádru v co nejkratší době. Zároveň bylo konstatováno, že muži se aktivně zapojují ať už do oficiálních, či neoficiálních soutěží sedmičkové verze ragby.

Na jednání valné hromady také prezident spolku zhodnotil finanční situaci spolku a vyzdvihl, že došlo k finanční stabilizaci klubu a klub je po této stránce zdravý a není již zatížen žádnými závazky vůči jiným subjektům.

Na jednání také představil Pavel Hodan vizi rozšíření a rekonstrukce areálu v následujících letech.

Po závěrečné diskusi bylo jednání valné hromady spolku zakončeno.