Valná hromada klubu (aktualizováno)

  • 19.2.2018

Pozvánka na valnou hromadu klubu

Vážení,
ve středu 21.2. se od 19:30 bude konat každoroční valná hromada klubu.

Návrh nových stanov klubu ke stažení (Stanovy_RKP_pro_VH2018_návrh_změn.odt). V závorce původní znění, červeně navrhovaná změna.

Místo konání

Klubovna RK Petrovice,
Grammova 2, Praha 10
Sraz 19.30

Program

1. Začátek v 19.45, zahájení a schválení programu schůze.
2. Volba členů volební komise a mandátové komise.
3. Zpráva jednotlivých kategorií za rok 2017.
4. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2017.
5. Návrh finančního zajištění klubu na rok 2018.
6. Diskuze.
7. Volba členů výboru na další funkční období:

Volit budeme tyto funkcionáře
Prezident spolku
Tajemník pro technicko hospodářské-zabezpečení provozu
Sportovní ředitel
Člen výkonného výboru
Člen výkonného výboru

8. Usnesení a závěr (cca 21.00)

Volební právo mají všichni řádní členové klubu dle platných stanov (od 18-ti let nebo od 14-ti let s písemným souhlasem zákonných zástupců). Přihlášky kandidátů na jednotlivé pozice VV nejpozději v den konání valné hromady do 19.30.

Zváni jsou všichni, kteří mají zájem o budoucnost klubu.

RUGBY ZDAR!

sekretář klubu
Jana Stupková
tel: 607 877 793