Valná hromada klubu

  • 20.10.2021

Zveme členy na Valnou hromadu klubu, která se bude konat v úterý 14. prosince 2021 v klubovně na hřišti.

Program

  1. Registrace (18:00)
  2. Zahájení
  3. Schválení programu
  4. Volba orgánů VH
  5. Slovo prezidenta
  6. Výroční zpráva
  7. Volba členů VV
  8. Diskuze
  9. Závěr