Valná hromadu klubu 2017

Ve středu 15.2. se bude konat každoroční valná hromada klubu. Přinášíme informace o průběhu VH.

MÍSTO KONÁNÍ
  • Klubovna RK Petrovice
  • Grammova 2, Praha 10
  • Sraz 19.00
PROGRAM

1. Zahájení a schválení programu schůze 19.15

2. Volba členů volební komise a mandátové komise

3. Zpráva jednotlivých kategorií za rok 2016

4. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2016

5. Návrh finančního zajištění klubu na rok 2017

6. Představení projektu rozšíření areálu RK Petrovice

7. Diskuze

8. Volba členů výboru na další funkční období:

VOLIT SE BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ ČLENOVÉ

Prezident spolku

Tajemník pro technicko hospodářské-zabezpečení provozu

Sportovní ředitel

Člen výkonného výboru

Člen výkonného výboru

9. Usnesení a závěr – cca 20.30

 

Volební právo mají všichni řádní členové klubu dle platných stanov (od 18-ti let nebo od 14-ti let s písemným souhlasem zákonných zástupců). Přihlášky kandidátů na jednotlivé pozice VV do 19.00 Zváni jsou všichni, kteří mají zájem o budoucnost klubu.